σωπαίνω

ΝΜ
σιωπώ, παύω να μιλώ (α. «να σωπάσω με προστάζει / με το δάκτυλο η θεά», Σολωμ.
β. «καὶ λέγουσίν με, σώπασε, σαλέ, μὴ συντυχαίνεις», Θ. Πρόδρ.)
νεοελλ.
1. παραμένω σιωπηλός, δεν μιλώ
2. μτφ. δεν εμφανίζομαι στη δημοσιότητα
3. (μτβ.) επιβάλλω σιωπή σε κάποιον, κάνω κάποιον να μη μιλήσει
4. αποσιωπώ, παρασιωπώ («φοβώντας τα περσότερα, το διάταμα σωπαίνει», Ερωτόκρ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < ἐσώπασα, νεώτ. τ. τού αορ. τού σιωπῶ + κατάλ. -αίνω (πρβλ. εχόρτασα > χορτ-αίνω), με αποβολή τού -ι- (πρβλ. σαγόνι: σιαγόνιον)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σωπαίνω — σωπαίνω, σώπασα βλ. πίν. 52 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • σωπαίνω — [сопэно] р. молчать, хранить молчание, умалчивать, обходить молчанием …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • σωπαίνω — [сопэно] р. молчать, хранить молчание, умалчивать …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • σωπαίνω — ασα, ασμένος 1. μτβ., δεν αφήνω κάποιον να μιλήσει. 2. αμτβ., δε μιλάω, δεν ακούομαι καθόλου: Σώπα, μην κλαις. – Σώπασε κυρα Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις (δημ. τραγ.) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • παύω — ΝΜΑ 1. τελειώνω, δίνω τέλος, σταματώ 2. (για πρόσ.) συγκρατώ, αναχαιτίζω κάποιον («ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα», Ομ. Ιλ.) 3. (στην προστ.) πάψε και παῡε σταμάτα, τελείωνε, τερμάτιζε (α. «πάψε τα κλάματα» β. «παῡε γόοιο», Ελλην. Επιγραμμ.) νεοελλ. 1 …   Dictionary of Greek

  • Liste unregelmäßiger Verben im Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige Verben des Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige Verben im Neugriechischen — sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden. Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen und Statistik 2… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige neugriechische Verben — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • άχνα — (I) η 1. αχνός, ατμός 2. ελαφριά πνοή, αναπνοή 3. φρ. «δεν βγάζω άχνα» δεν μιλάω καθόλου, σωπαίνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < αχνίζω(ΙΙ), με υποχωρητικό σχηματισμό (πρβλ. λαχτάρα < λαχταρίζω, μαγάρα < μαγαρίζω, φοβέρα < φοβερίζω κ.ά.)]. (II) ἄχνα, η… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.